Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

INTERNET MARKETING I PRODAJA

INTERNET MARKETING I PRODAJA

SURADNIK U POSLOVIMA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

SURADNIK U POSLOVIMA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

VODITELJ PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

VODITELJ PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA