PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TURISTIČKOG ANIMATORA

Naziv programa

Obrazovni sektor

Turizam i ugostiteljstvo

Trajanje projekta

Program osposobljavanja za poslove turističkog animatora

Uvjeti upisa:

U program moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
završenu srednju školu
navršenih 18 godina života
završenu srednju školu
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističkog animatora

poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu (učilište provodi testiranje kandidata)

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA: Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati, a realizirat će se redovitom, konzultativno-instruktivnom nastavom ili multimedijskom nastavom.

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Prezentirati gostu ponudu sadržaja programa za provođenje slobodnog vremena

2.Komunicirati na primjeren način u skladu s pravilima uspješne komunikacije i bontona

3.Izvesti predstavljanje, pozdravljanje i javni nastup pred gostima

4.Primijeniti pravila brige o gostu i etičnog ponašanja

5.Organizirati animacijske programe prema interesima i željama gostiju

6.Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći