JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KONOBAR

Naziv programa

Obrazovni sektor

Turizam i ugostiteljstvo

Trajanje projekta

Program osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar

Uvjeti upisa:

U program moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
prethodno završenu osnovnu školu
najmanje 15 godina starosti
sanitarnu knjižicu
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konbara

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA Program osposobljavanja u trajanju od 160 nastavnih sati realizirat će se redovitom, konzultativno-instruktivnom nastavom ili multimedijskom nastavom.

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.

2.Poštivati propise HACCAP-a.

3.Voditi dnevnu dokumentaciju u ugostiteljskom objektu

4.Koristiti ugostiteljsku robu i opremu

5.Odabrati pribor za posluživanje na stol

6.Posluživati tople i hladne napitke

7.Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju, pića, napitaka i jednostavnijih obroka

8.Rukovati poslužnim priborom

9.Pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja

10.Primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa gostima