JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KUHAR

Naziv programa

Obrazovni sektor

Turizam i ugostiteljstvo

Trajanje projekta

Program osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Uvjeti upisa:

U program moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
prethodno završenu osnovnu školu
najmanje 15 godina starosti
sanitarnu knjižicu
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA: Program osposobljavanja u trajanju od 160 nastavnih sati realizirat će se redovitom, konzultativno-instruktivnom nastavom ili multimedijskom nastavom.

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima

2.Pripremati jednostavna jela

3.Pomagati pri pripremi složenijih jela

4.Koristiti i održavati kuhinjski pribor, alate i uređaje na ispravan način

5.Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora

6.Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći