SUKOŠAN – SIGURNO RUKOVANJE PESTICIDIMA

blog-finis-3

SUKOŠAN – SIGURNO RUKOVANJE PESTICIDIMA

🔹 IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA🔹

– OSNOVNA I DOPUNSKA IZOBRAZBA –

Učilište FINIS organizira predavanje u Sukošanu u petak, 17.07.2020. u 18:00 sati u Osnovnoj školi Sukošan

Informacije i prijava na tel. 023/313 570 i 023/251 036; mob. 099/735 8533; e-mail: info@uciliste-finis.com

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika svjedodžbe
  • preslika potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili                                                                                                                  preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

CIJENA OSNOVNE IZOBRAZBE : 380,00 kn (uključuje edukaciju, ispit te iskaznicu)

CIJENA DOPUNSKE IZOBRAZBE: 200,00 kn (uključuje edukaciju, ispit te iskaznicu)