AUTODIZALICA

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja autodizalicom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice autodizalicom
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Razlikovati glavne dijelove i sklopove autodizalice kao i njihove funkcije

2.Izvršiti pripremu autodizalice za rad

3.Rukovati autodizalicom na stručan i siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice

5.Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu