MASER

Naziv programa

Program osposobljvanja za poslove masera

Obrazovni sektor

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje projekta

150 sati

Program osposobljavanja za poslove masera

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja bagerom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
završenu osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati osnovnu građu i funkciju organa i organskih sustava te djelovanje masaže na pojedine organske sustave

2.Razlikovati osnovna bolesna stanja koze i promjene na kozi

3.Primijeniti klasičnu ručnu masažu i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način

4.Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora

5. Komunicirati s klijentima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona.

6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.