MONTER SUHE GRADNJE

Naziv programa

Program osposobljavanja za
jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

sati

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice viličarom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za izvođenje poslova montera suhe gradnje

2.Pripremiti mjesto rada, materijale i alate za izvođenje radova suhe gradnje

3.Rukovati alatima i strojevima u suhoj gradnji na pravilan i stručan način

4.Izvoditi jednostavne poslove u izvedbi različitih vrsta suhe gradnje na građevinskim objektima (metalne i drvene konstrukcije, gips, kartonske i drvene ploče i dr.)

5.Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć