INSTRUKTOR VOŽNJE

Naziv programa

Program usavršavanja za poslove instruktora vožnje

Obrazovni sektor

Promet i logistika

Trajanje projekta

500 sati (B kategorija)

150 sati (A,B,C,D,E kategorija)

Opravdanost donošenja programa

Program usavršavanja za poslove instruktora vožnje osmišljen je kao usavršavanje polaznika u dijelu koji se odnosi na upravljanje vozilima, a s ciljem dobivanja stručno obrazovanog kadra koji ima primjerena znanja i vještine poučavanja kako bi iste koristio u osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila.
Cestovni promet je u neprestanoj ekspanziji. Ritam i način života uvjetuje brzu promjenu mjesta kako za osobe tako i za robu i teret. Posljedica toga je sve veći broj vozila na cestama što znantno utječe na sigurnost odvijanja prometa. Svjedoci smo svakodnevnih nesreća i nezgoda u kojim, najčešće, sudjeluju mladi vozači. Kako bi se smanjile crne statistike potrebno je globalno djelovati na sve segmetne odvijanja cestovnog prometa. Jedan takav segment je i školovanje vozača motornih vozila. Glavno mjesto u tom segmentu zauzimaju instruktori vožnje koji neposredno obučavaju buduće vozače. Kvalitetnom obukom instruktora vožnje uvelike se utječe na sigurnost cestovnog prometa. Od budućih instruktora vožnje zahtijevaju se različita znanja i vještine u dijelu koji se odnosi na poznavanje prometnih propisa, karakteristika cestovnih vozila, zakonske i podzakonske regulative, pravila sigurne i eko vožnje kao i osnove metodike izvođenja nastvnog procesa u dijelu koji se odnosi na vožnju motornog vozila.

Program usavršavanja za poslove instruktora vožnje

Uvjeti upisa:

Za usavršavanje za poslove:

1. INSTRUKTORA VOŽNJE B KATEGORIJE:

polaznik ima završenu srednju školu, smjer cedtovni promet (vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa te ing. i dipl. ing. cestovnog prometa
polaznik ima navršenih 23,6 godina
polaznik ima vozačku dozvolu B kategorije, najmanje 3 godine
polaznik ima liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje B kategorije

2. INSTRUKTORA VOŽNJE A KATEGORIJE:

polaznik ima završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
polaznik ima vozačku dozvolu A kategorije, najmanje godinu dana
polaznik ima liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje A kategorije
3. INSTRUKTORA VOŽNJE C KATEGORIJE:

polaznik ima završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
polaznik ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje godinu dana
polaznik ima liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje C kategorije
4. INSTRUKTORA VOŽNJE CE KATEGORIJE:

polaznik ima završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
polaznik ima vozačku dozvolu CE kategorije najmanje godinu dana
polaznik ima liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje CE kategorije
5. INSTRUKTORA VOŽNJE D KATEGORIJE:

polaznik ima završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
polaznik ima vozačku dozvolu D kategorije najmanje godinu dana
polaznik ima liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje D kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste i značajke cestovnih vozila

2.Primjenjivati zakonske i podzakonske propise povezane s cestovnim prometom

3.Primjenjivati pravila sigurne i eko vožnje u svim prometnim uvjetima

4.Koristiti didaktička i metodička pravila poučavanja

5.Poznavati osnove psihologije vozača

6.Pripremiti i izvesti nastavni sat u dijelu koji se odnosi na upravljanje vozilom

7.Voditi obveznu tehničku i pedagošku dokumentaciju

8.Brinuti o tehničkoj ispravnosti motornog vozila

9.Provoditi mjere zaštite okoliša