TEHNIČAR CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv programa

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje tehničar cestovnog prijevoza

Obrazovni sektor

Promet i logistika

Trajanje projekta

2262 sata

CILJ

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje tehničar cestovnog prometa

Uvjeti upisa:

Za usavršavanje za poslove:

U program obrazovanja odraslih za zanimanje tehničara cestovnog prometa mogu se upisati odrasli polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina starosti.

U program PREKVALIFIKACIJE za zanimanje tehničara cestovnog prometa može se upisati osoba koja ima:

– završenu srednju školu i najmanje 17 godina života
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije obavit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu treba utvrditi:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba obaviti
• razlike i dopune praktičnih sadržaja koje polaznik treba obaviti
Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog rada moraju položiti razlikovne i dopunske ispite, a na osnovi priloženih dokumenata.
Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobit će Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

ZADATCI

1.Steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.

2.Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini

3.Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.

4.Spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.

5.Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeva sa zahtjevima okoline.

zadatke koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja
Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.
Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.
Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.
Znati obaviti posao u sklopu otpremničko-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).
Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.
Izraditi redove vožnje.
Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.
Ustrojiti održavanje voznog parka.
Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.
Znati poslove u skladištenju tereta.
Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.
Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.
Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom i autoteretnom kolodvoru.
Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.
Organizirati poslove rent-a cara.
Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.
Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.
Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.
Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.