PROIZVOĐAČ LJEKOVITOG I AROMATIČNOGA BILJA

Naziv programa

Program osposobljavanja za

poslove proizvođača ljekovitog i aromatičnoga bilja

Obrazovni sektor

Šumarstvo, šrerada i obrada drva

Trajanje projekta

150 sati

Program osposobljavanja za poslove proizvođača ljekovitog i aromatičnog bilja

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za proizvođača ljekovitog i aromatičnog bilja moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati pojedine vrste ljekovitog i aromatičnog bilja te njihova morfološka i biološka svojstva

2.Pripremiti tlo za sadnju/sjetvu ljekovitog i aromatičnog bilja

3.Primijeniti agrotehničke mjere za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja ovisno o vrsti bilja koje se uzgaja

4.Izvesti sjetvu/sadnju te žetvu ljekovitog i aromatičnog bilja

5.Koristiti alate i ručnu mehanizaciju za sadnju/sjetvu/žetvu ljekovitog i aromatičnog bilja

6.Primijeniti mjere zaštite kod uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja

7.Skladištiti i organizirati transport za ljekovito i aromatično bilje

8.Planirati osnovne troškove uzgoja

9.Provoditi mjere zaštite okoliša

10.Koristiti sredstva osobne zaštite

11.primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara,
izvesti pružanje prve pomoći