RAČUNALNI OPERATER

Naziv programa

Program osposobljavanja za
poslove računalnog operatera

Obrazovni sektor

Elektrotehnika i računalstvo

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove računalnoga operatera moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 15 godina života

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Koristiti računala u uredskom poslovanju i svakodnevnom poslovnom okruženju u skladu s pravilima zaštite na radu.

2.Kreirati, upotrebljavati i oblikovati dokumente i tablične kalkulacije

3.Podijeliti s drugima informacije i rezultate rada u obliku datoteka, koristeći mogućnosti računalnih mreža