CRPKA ZA BETON I MIKSER

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja crpkom za beton i mikserom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja crpkom za beton i mikserom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja crpkom za beton i mikserom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice crpkom za beton i mikserom
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati glavne sklopove i elemente crpki za beton i miksera

2.Izvesti pripremu crpke za beton i miksera za rad

3. Rukovati crpkom za beton i mikserom na siguran način

4. Primijeniti pravila zaštite na radu

5. Izvesti pružanje osnovne prve pomoći

6. Provoditi osnovno održavanje crpke za beton i miksera

PRIJAVI SE