RUKOVATELJ FINIŠEROM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja finišerom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

130 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja finišerom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja bagerom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice finišerom
polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste, glavne dijelove i sklopove finišera te njihove funkcije

2.Pripremiti finišer za rad

3.Rukovati finišerom pri razastiranju asfaltne ili betonske mješavine na siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i konzerviranja finišera

5.Primijeniti mjere zaštite na radu