RUKOVATELJ HIDRAULIČNOM DIZALICOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja hidrauličnom dizalicom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
* polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
* polaznik ima navršenih 18 godina života
* polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličnom dizalicom
* polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati vrste hidrauličnih dizalica, glavne dijelove i njihove funkcije
  • Izvršiti pripremu hidraulične dizalice za rad
  • Rukovati hidrauličnom dizalicom stručan i siguran način
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.