RUKOVATELJ HIDRAULIČNOM DIZALICOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja hidrauličnom dizalicom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja bagerom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličnom dizalicom
polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste hidrauličnih dizalica, glavne dijelove i njihove funkcije

2.Izvršiti pripremu hidraulične dizalice za rad

3.Rukovati hidrauličnom dizalicom stručan i siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica

5. Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.