RUKOVATELJ HIDRAULIČNOM PLATFORMOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja hidrauličnom platformom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

sati

Program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom platformom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • vozačka dozvola određene kategorije
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice viličarom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste i karakteristike hidraulične platforme te funkciju i namjenu osnovnih dijelova

2.Pregledati hidrauličnu platformu prije početka rada i pripremiti je za rad

3.Rukovati hidrauličnom platformom na pravilan i stručan način

4.Primijeniti postupke osnovnog održavanja hidraulične platforme

5.Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći