RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja mosnom dizalicom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

130 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja mosnom dizalicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja mosnom dizalicom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice mosnom dizalicom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste i dijelove mosnih dizalica te objasniti njihovu funkciju

2.Rukovati mosnom dizalicom na stručan i siguran način

3.Vezati te pravilno prenositi i ispuštati teret.

4.Održavati mosnu dizalicu te provjeriti ispravnost rada

5.Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći .