RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za

rukovatelja motornom kosilicom

Obrazovni sektor

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Trajanje projekta

80 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice motornom kosilicom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste, dijelove i sklopove motorne kosilice i njihove funkcije

2.Pripremiti motornu kosilicu za rad

3.Rukovati motornom kosilicom na siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice u skladu sa uputama proizvođača

5.Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu