RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za

rukovatelja toranjskom dizalicom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

130 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja toranjskom dizalicom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja toranjskom dizalicom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice toranjskom dizalicom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati glavne dijelove i sklopove toranjske dizalice kao i njihove funkcije

2.Izvršiti pripremu toranjske dizalice za rad

3.Rukovati toranjskom dizalicom na stručan i siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja toranjske dizalice

5.Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu