RUKOVATELJ TRAKTORA S PRIKLJUČCIMA

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja traktorom s radnim priključcima

Obrazovni sektor

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Trajanje projekta

150 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom
polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije B ili F za vozače traktora sa ili bez priključka

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Pripremiti traktor i traktorske priključke za rad i vršiti osnovno održavanje traktora i traktorskih priključaka;

2.Razlikovati i odabrati odgovarajuće traktorske priključke te ih priključiti na pravilan i siguran način;

3.Rukovati traktorom s priključcima na pravilan i siguran način;

4.Primijeniti i poštivati pravila za rad na siguran način

5.koristiti potrebna zaštitna sredstva