RUKOVATELJ TRIMEROM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja trimerom

Obrazovni sektor

Poljoprovreda

Trajanje projekta

60 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja trimerom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja trimerom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice trimerom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste trimera, glavne dijelove i njihove funkcije

2.Pripremiti trimer i površinu za rad

3.Rukovati trimerom i njegovim nastavcima na siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja trimera u skladu s uputama proizvođača

5.Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu