Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja višenamjenskim građevinskim strojem “Unimog” s priključcima

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

130 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja višenamjenskim građevinskim strojem „unimog“ s priključcima

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja višenamjenskim građevinskim strojem „UNIMOG“ s priključcima moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice višenamjenskim građevinskim strojem “UNIMOG” s priključcima
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati glavne dijelove, sklopove i priključke Unimoga te njihove funkcije

2.Pripremiti Unimog za rad

3.Rukovati Unimogom s priključcima na siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanje i konzerviranja Unimoga

5.Primijeniti mjere zaštite na radu