RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja utovarivačem

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

130 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja utovarivačem

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja utovarivačem moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice utovarivačem
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste, glavne dijelove i sklopove utovarivača te njihove funkcije

2.Pripremiti utovarivač za rad

3.Rukovati utovarivačem na siguran način

4.Provoditi osnovne mjere održavanja i konzerviranja utovarivača

5.Primijeniti mjere zaštite na radu