RUKOVATELJ VALJKOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja valjkom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja valjkom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja valjkom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste valjaka, njegove glavne dijelove i objasniti njihovu funkciju

2.Pripremiti valjak za rad./p>

3.Rukovati valjkom pri obavljanju određenih zemljanih radova na pravilan i siguran način.

4.Rukovati valjkom pri obavljanju određenih zemljanih radova na pravilan i siguran način.

5.Primijeniti mjere zaštite na radu, pružiti prvu pomoć, te koristiti zaštitna sredstva i opremu.