RUKOVATELJ VILIČAROM

Naziv programa

Program osposobljavanja za
rukovatelja viličarom

Obrazovni sektor

Graditeljstvo i geodezija

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja viličarom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja viličarom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice viličarom
  • polaznik posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste viličara, glavne dijelove i njihove funkcije

2.Pripremiti viličara za rad

3.Rukovati pravilno komandama viličara pri dizanju, prijevozu i odlaganju tereta

4.Rukovati viličarom na siguran način

5.Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja viličara u skladu s uputama proizvođača

6.Primjeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.