SURADNIK U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

Naziv programa

Program osposobljavanja za
poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata

Obrazovni sektor

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Trajanje projekta

sati

Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu četverogodišnju srednju školu
  • poznavanje rada na računalu

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike

2.Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji

3.Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta

4.Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga

5.Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave

6.Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu

7.Primijeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata

8. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći