TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

Naziv programa

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za  zanimanje Tehničar cestovnog prometa

Obrazovni sektor

Promet i logistika

Trajanje projekta

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za tehničara cestovnog prometa

Uvjeti upisa:

U program obrazovanja za tehničara cestovnog vozila moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
  • polaznik ima navršenih 18 godina života
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničara cestovnog prometa

U program obrazovanja odraslih za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa mogu se upisati odrasli polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina starosti.
U program doškolovanja ili prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu i najmanje 17 godina života.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza.

2.Može biti angažiran kod organiziranog prihvata putnika, rješavanja problema nastalih zbog kvarova vozila, kašnjenja, gubitka prtljage, oštećenja tereta u prijevozu, osiguranja i na sličnim poslovima.

3.U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.

4.U slučaju nezgoda surađuje s prometnom policijom, osiguravateljima i po potrebi drugim institucijama.

5.Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća, koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.