VODITELJ U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

Naziv programa

Program osposobljavanja za
poslove voditelja u pripremi i provedbi EU projekata

Obrazovni sektor

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Trajanje projekta

sati

Program osposobljavanja za poslove voditelja u pripremi i provedbi EU projekata

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • polaznik ima završenu četverogodišnju srednju školu
  • poznavanje rada na računalu

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima

2.Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta

3.Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave

4.Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom

5.Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora

6.Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU

7.Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta

8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći