VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Naziv programa

Nastavni program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje vozač motornog vozila

Obrazovni sektor

Promet i logistika

Trajanje projekta

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za vozača motornog vozila

U program obrazovanja odraslih za zanimanje vozač/ica motornog vozila mogu se upisati odrasli polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina starosti i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vozača/ice motornog vozila.

U program prekvalifikacije za zanimanje vozač/ica motornog vozila može se upisati osoba koja ima:

  • završenu srednju školu i najmanje 18 godina života
  • važeću vozačku dozvolu B kategorije,
  • liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Vozač motornog vozila obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. .

2. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu.

3.Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza.

4.Vozači kamiona mogu se zaposliti u velikim organizacijama koje se bave prijevozom robe ili u manjim prijevozničkim kućama, a mogu osnovati i vlastiti autoprijevoznički obrt.

5.Vozači autobusa rade u poduzećima za prijevoz putnika, a posao im je vožnja autobusa na kraćim ili dužim relacijama.

6.Vozači taksija pružaju usluge prijevoza osobama, koje za tu uslugu plaćaju vozarinu prema određenoj tarifi. Voze vlastito ili službeno vozilo.