WELLNESS TERAPEUT

Naziv programa

Nastavni program osposobljvanja za poslove wellness terapeuta

Obrazovni sektor

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa

225 sati

Program osposobljavanja za poslove wellness terapeuta

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove wellness terapeuta moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • završena trogodišnja srednja škola za zanimanja: kozmetičar, frizer, pediker ili završena četverogodišnja srednja škola
  • polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova wellness terapeuta

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati različite vrste wellness sadržaja

2.Prezentirati i preporučiti različite vrste wellness sadržaja

3.Izvoditi četiri manualne tehnike masaže: klasične ručne masaže, tretmana celulita, aroma masaže i sportske masaže

4.Izvoditi wellness pedikuru / wellness tretman lica / wellness tretman tijela

5.Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište

5.Pripremiti jednostavne eterične mješavine prema recepturi

6.Primijeniti odgovarajuća eterična i bazna ulja u aromamasaži sukladno potrebama i/ili željama klijenta

7.Objasniti klijentu važnost i uravnotežene prehrane u okviru wellness ponude

8.Komunicirati na prikladan način i primijeniti pravila poslovnog bontona i suvremene tehnike prodaje wellness sadržaja

9.Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora, pravila zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara i pružanja prve pomoći