ZEMUNIK – PRAVILNO RUKOVANJE PESTICIDIMA

finis-jabuke

ZEMUNIK – PRAVILNO RUKOVANJE PESTICIDIMA

🔹 IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA🔹

– DOPUNSKA IZOBRAZBA –

Učilište FINIS organizira predavanje u Zemuniku u subotu, 11.07.2020.

PRIJAVA: do petka, 10.07. do 15:00 sati na tel. 023/ 313 570 ili mob. 099/735 8533

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika svjedodžbe
  • preslika potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili                                                                                                                  preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

CIJENA: 200,00 kn (uključuje edukaciju, ispit te iskaznicu)

Informacije na tel. 023/313 570;  023/251 036; mob. 099/735 8533; e-mail: info@uciliste-finis.com